Werkwijze

Een goed project begint voor ons bij een goede voorbereiding. Reeds in de voorontwerpfase wordt daarom gewerkt met correcte plannen en uitgebreide visualisaties, en wordt al een zo gedetailleerd mogelijke raming opgemaakt. In onze ontwerpen streven we naar energiezuinige ontwerpen met zin voor detail, rijkelijk voorzien van natuurlijk licht en met een geïntegreerde benadering van architectuur en interieur.
In onze dossiers voor prijsvraag worden alle details op voorhand uitgewerkt. Dit vermijdt discussies en misverstanden, en zorgt voor het beste resultaat. Door middel van de begeleidende bestekken en meetstaten wordt aan de aangeschreven aannemers een zo volledig mogelijk beeld geschetst van het verwachte resultaat.
Een goede opvolging is voor ons cruciaal. Vandaar dat we via frequente werfbezoeken en uitgebreide werfverslagen alle betrokkenen op de hoogte houden van het verloop van de werf en de gemaakte afspraken.

Ruben
Verbeke / ir. architect

Ruben Verbeke volmaakte de studies ingenieur-architect (optie bouwtechnieken) aan de Universiteit Gent in 2003. Om een grondige voeling te krijgen met de praktijk van het bouwen werkte hij eerst een poos als assistent-projectleider bij een groot aannemersbedrijf. Erna werd de stage volbracht op het architectenbureau Architettura (Lagrange & Steels) te Gent.
Na een aantal jaren als medewerker - projectarchitect werd in 2007 de stap gezet naar een full-time eigen architectuurpraktijk. De focus ligt daarbij op een geïntegreerde benadering van zowel architectuur, interieur als technieken, en op een intense werfopvolging en -begeleiding.
[javascript protected email address]

Saskia
Vens / interieurarchitect

Saskia Vens volgde de opleiding tot Master in de Interieurarchitectuur aan het St. Lucas te Gent. Na 3 jaar te hebben gewerkt bij een groot kantoor te Roeselare vervoegt zij ons team sinds 2013. Zij staat mee in voor de geïntegreerde aanpak van architectuur en interieur.
[javascript protected email address]

Lottie
Braems / ir. architect

Lottie Braems studeerde in 2014 af als ir. architect aan de UGent. Zij versterkt ons team sinds 2015.
[javascript protected email address]

Sabien
Kesteloot / architect

Sabien Kesteloot studeerde af als architect in 2017. Zij versterkt ons team sinds 2019.
[javascript protected email address]

d-artagnan | all for advertising