Werkwijze

Een goed project begint voor ons bij een goede voorbereiding. Reeds in de voorontwerpfase wordt daarom gewerkt met correcte plannen en uitgebreide visualisaties, en wordt al een zo gedetailleerd mogelijke raming opgemaakt. In onze ontwerpen streven we naar energiezuinige ontwerpen met zin voor detail, rijkelijk voorzien van natuurlijk licht en met een geïntegreerde benadering van architectuur en interieur.
In onze dossiers voor prijsvraag worden alle details op voorhand uitgewerkt. Dit vermijdt discussies en misverstanden, en zorgt voor het beste resultaat. Door middel van de begeleidende bestekken en meetstaten wordt aan de aangeschreven aannemers een zo volledig mogelijk beeld geschetst van het verwachte resultaat.
Een goede opvolging is voor ons cruciaal. Vandaar dat we via frequente werfbezoeken en uitgebreide werfverslagen alle betrokkenen op de hoogte houden van het verloop van de werf en de gemaakte afspraken.

Ruben
Verbeke / ir. architect

Ruben Verbeke volmaakte de studies ingenieur-architect (optie bouwtechnieken) aan de Universiteit Gent in 2003.

Om een grondige voeling te krijgen met de praktijk van het bouwen werkte hij eerst een poos als assistent-projectleider bij een groot aannemersbedrijf. Erna werd de stage volbracht op het architectenbureau Architettura (Lagrange & Steels) te Gent.

Na een aantal jaren als medewerker - projectarchitect werd in 2007 de stap gezet naar een full-time eigen architectuurpraktijk. De focus ligt daarbij op een geïntegreerde benadering van zowel architectuur, interieur als technieken, en op een intense werfopvolging en -begeleiding.
[javascript protected email address]

Lottie
Braems / ir. architect

Lottie Braems studeerde in 2014 af als ir. architect (optie bouwtechnieken) aan de UGent.

Zij versterkt ons team sinds 2015 - eerst als stagiair en intussen als volwaardig projectarchitect - en heeft sinds die tijd in tal van kleinere en grotere dossiers mee gezorgd voor goed voorbereide en grondig opgevolgde projecten.
[javascript protected email address]

Sabien
Kesteloot / architect

Sabien Kesteloot studeerde af als architect in 2017 aan de KULeuven - Campus Sint-Lucas Gent.

Nadat ze eerst ervaring opdeed bij een groter kantoor te Roeselare, versterkt zij ons team intussen sinds 2019, waar zij mee zorgt voor de voorbereiding en uitwerking van onze vele dossiers.
[javascript protected email address]

Hanna
Surodina / architect

Hanna Surodina behaalde haar diploma 'Master in Architecture' aan de universiteit van Kiev in '2021. Ze werkte er eerst bij OLT-design aan residentiële projecten in Oekraïne en Dubai, maar door de oorlog met Rusland kwam ze in België terecht. Sinds de zomer van '23 werkt ze bij ons op kantoor.

Bram
Barthier / industrieel ingenieur - freelance

Bram Barthier studeerde af in 2004 als industrieel ingenieur (optie industrieel ontwerpen) aan Howest. Hij werkte jarenlang als projectleider bij een aantal aannemingsbedrijven, en sinds 2022 staat hij ons op deeltijdse freelance-basis bij in de opvolging van verschillende van onze lopende projecten.
[javascript protected email address]

d-artagnan | all for advertising